Lisateenused

 • Töötasu arvestus ja kaardi arvestus (кaks töötajad tasuta.) - 10 €
 • Pangaülekannete teostamine - 1 €
 • Vahebilansi koostamine - 35 €
 • Statistiliste aruannete koostamine - 10 €
 • Majandusaasta aruande koostamine - 75 €
 • Lepingute koostamine - 15 €
 • Konsultatsioonid - 20€/tund
 • Raamatupidamise teenuseid ettevõtetele, kes on peatanud äritegevuse - 35 €/aasta
 • Postisaadetise saatmine - Postikuulud
 • Postisaadetise saatmine e-mailiga - Tasuta
*Hinnad muudele täiendavatele teenustele seatakse kokkuleppel.

Baasteenuste hinnakiri

Algdokumentide hulk
 • Kuni 12 (мitte käibemaksukohustlane firma või fie) - 35 €
 • Kuni 12 - 45 €
 • 13-25 - 65 €
 • 26-40 - 100 €
 • 41-54 - 130 €
 • 55-63 - 160 €
 • 64-75 - 175 €
 • 76-88 - 195 €
 • 88 või rohkem - Kokkulepel
 

Baasteenuse paketti koosseis:

 • Dokumentide kontroll, nende süstematiseerimine ja kajastamine pearaamatus
 • Arvelduste ostjate ja tarnijatega arvestus
 • Arvelduste aruandekohustuslike isikutega arvestus
 • Kassadokumentide vormistamine
 • Põhivahendite arvestus
 • Igakuise aruandluse koostamine ja esitamine Maksu- ja Tolliametile